Barn har det best med 2 biologiske foreldre

Uansett hvor ofte dere sier, “det spiller ingen rolle hvem som oppdrar et barn så lenge de er trygge og elsket,” viser dataene at det å oppdra av begge biologiske foreldre er en av de sterkeste prediktorene for hvorvidt et barn vil faktisk være trygg og elsket.


Men ikke ta mitt ord for det. Lytt til ekspertene:


Å beskytte og forkjempe for barn innebærer å forstå hvordan biologisk forbindelse i foreldre-barn-forholdet påvirker barnets trivsel. Den statistiske virkeligheten er at det er betydelige fordeler og beskyttelse når et barn blir oppvokst av begge biologiske foreldre. Ingen annen familiestruktur tilnærmer seg fordelene for barn som er oppvokst – ikke bare av to kjærlige voksne, heller ikke bare av en gift mann og kvinne, og heller ikke av deres egne ugifte foreldre – men av deres gifte biologiske foreldre.


Grafen nedenfor gjenspeiler data fra National Incidence Study (nummer 4) i 2010, en periodisk overvåking av fysiske, seksuelle og emosjonelle overgrep mot barn. Det er tydelig at overgrepsnivået er langt lavere hos “gifte biologiske foreldre” (den eneste kategorien der begge foreldrene er barnets biologiske foreldre) enn noen annen kategori.

En massiv studie utført av Center for Disease Control målte forekomsten av traumatisk hendelse for barn som bodde med begge biologiske foreldre sammenlignet med barn som bor med en eller ingen av de biologiske foreldrene. Resultatene av funnene: “Av de spurte barna hadde 70 prosent av de i et hjem med begge biologiske foreldre ikke opplevd noen av de identifiserte traumatiske forholdene (å leve med en som er psykisk syk eller selvmordende, bo sammen med noen som hadde et alkohol- eller rusproblem, vitne til vold i husholdningen osv.) mens bare 20 prosent med en eller ingen biologisk forelder i hjemmet opplevde ingen av omstendighetene. Forfatterne av studien sier at de så på disse ni bivirkningene fordi forskning har vist at barn sannsynligvis vil oppleve langtidseffekter – inkludert dårlig voksen helse, risiko for ulovlig stoffmisbruk og risiko for selvmord – fra traumatiske hendelser som ble opplevd på et tidlig alder.”

Kilde: https://world.wng.org/2014/05/cdc_children_do_best_with_two_biological_parents

En annen nyere studie avdekket at barn er sunnere og mer sannsynlig å vokse opp med en god utdanning og få en god jobb hvis deres biologiske far er med dem. Men når en stefar flyttet inn i et familiens hjem er det ingen fordeler for barna.


[Rapporten] sa at når enslige mødre fikk selskap av barnas biologiske far, så hvis familien holdt seg sammen, var det like sannsynlig at barna klarte seg så vel som barn fra de best stående familiene, de som alltid ble ledet av en mor og far. Men hvis en stefar blir medlem av en familie ledet av en ensom mor, vil barna sannsynligvis vokse opp med de samme problemene som barn fra familier som fortsatt blir ledet av en enslig mor.
Den vel forståede risikoen som barn som er ivaretatt av en biologisk fremmed, er selve grunnen til at adoptivforeldre med rette blir gjennomgått før og før tilsyn etter at et barn har blitt plassert hos dem.

I en fersk studie, “The Puzzle of Monogamous Marriage,” skriver forfatterne:


Mye empirisk arbeid i monogame samfunn indikerer at høyere grad av beslektighet blant husstandens medlemmer er assosiert med lavere frekvenser av overgrep, omsorgssvikt og drap. Å bo i samme husholdning med genetisk ubeslektede voksne er den største risikofaktoren for overgrep, omsorgssvikt og drap på barn. Stemødre har 2,4 ganger større sannsynlighet for å drepe sine stebarn enn fødemødre, og barn som lever med en ikke-relatert forelder er mellom 15 og 77 ganger større sannsynlighet for å dø ’tilfeldigvis’.

Kilde: https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2011.0290

Det er også risiko for barn som bor sammen med stemor. Tre økonomer fra Princeton fant ut at barn som bor med stemoren sannsynligvis har mindre helsehjelp, mindre utdanning og mindre penger brukt på maten enn barn som er oppdratt av deres biologiske mødre.
Blant barn over ett år som bodde hos begge biologiske foreldre, fant helsestudien at 61 prosent har hatt en medisinsk kontroll i løpet av det siste året. Men blant de som bodde med stemoren og fødselsfaren, falt tallet til 46 prosent – og av dem hvis biologiske mor var død, hadde bare 35 prosent sett en lege.


Av barna som bor sammen med sine biologiske foreldre, bruker 74 prosent bilbelter nesten hele tiden, mot 63 prosent av de som bor hos stefar og biologisk mor og 52 prosent av dem som bor hos en biologisk far og stemor.
Familier med en stemor rapporterte at husholdningenes matutgifter var omtrent 5 prosent lavere for hvert stebarn enn i familier der begge biologiske foreldre var til stede, fant matstudien.
I familier der kvinner har omsorg for både stebarn og biologiske barn, gikk det biologiske barnet i gjennomsnitt på høyskole i et år, mens det gjennomsnittlige stebarn ikke gikk på høyskole.

Kilde: https://www.princeton.edu/~accase/downloads/Mothers_and_Others.pdf

Tiår med forskning på familiestruktur (eller bare googling “mother’s boyfriend”) avslører at det krever mer enn å være i et romantisk forhold til et barns foreldre, for å være en god forelder for et barn. Det er anerkjent at voksne reagerer annerledes på barn som ikke er biologisk relatert til dem. De har en tendens til å være mindre investert, koblet og beskyttende mot ubeslektede barn. Dette fenomenet er kjent som “Askepotteffekten.” Det er mer sannsynlig at barn blir neglisjert og misbrukt når de bor sammen med en ikke-relatert samboende voksen, spesielt en ikke-relatert hann.
Brad Wilcox oppsummerer dataene fra den fjerde nasjonale forekomststudien av overgrep og forsømmelse av barn:
… barn som bor sammen med moren og kjæresten er omtrent 11 ganger mer sannsynlig å bli seksuelt, fysisk eller følelsesmessig mishandlet enn barn som bor sammen med sine gifte biologiske foreldre. På samme måte er det seks ganger større sannsynlighet for at barn som bor sammen med moren og kjæresten blir fysisk, følelsesmessig eller pedagogisk forsømt enn barn som bor sammen med sine gifte biologiske foreldre. Med andre ord, et av de farligste stedene for et barn i Amerika å finne seg selv i, er et hjem som inkluderer en ikke-relatert mannlig kjæreste – spesielt når kjæresten overlates til å ta seg av et barn av seg selv … Vitenskapen forteller oss at barn er ikke bare mer sannsynlig å trives, men det er også mer sannsynlig at de bare overlever når de er oppvokst i et intakt hjem ledet av sine gifte foreldre …

https://www.nis4.org/nishome.asp

Comments

kommentarer