Utilsiktede flyttinger av barn i fosterhjem

Se pdf for hele rapporten som heter “Utilsiktet flytting fra fosterhjem En litteratursammenstilling Elisabeth Backe-Hansen, Øivin Christiansen &Toril Havik Notat 2/13″ På Side 20 ser vi at den norske studien konkluderte med at de fleste utilsiktede flyttinger skjedde etter to år. Eldre barn og barn med adferdsvansker har større sjanse for utilsiktet flytting. Slektsfosterhjem er Les mer omUtilsiktede flyttinger av barn i fosterhjem[…]