Hva er prognosen for barn som har fått hjelpetiltak av barnevernet?

Fra 1990 til 2002 fulgte Norsk institutt for by og regionsforskning 100 000 barn og unge under barnevernstiltak. Undersøkelsen ble gjort over hele landet. Resultatene taler for seg. NIBR har oppsummert sine konklusjoner: Tre av fire barn har mottatt sosial hjelp etter fylt 18 år. Høyere dødelighet Flere selvmord De savner nære relasjoner, også når Les mer omHva er prognosen for barn som har fått hjelpetiltak av barnevernet?[…]

Hva er barnets beste ved foreldretvister?

Foreldres konflikter om barn skal alltid løses ut fra hva som er det beste for barnet. Behovene til mor og far er helt uvesentlige. Dette er regulert gjennom FNs barnekonvensjon. Viktige momenter er barnets følelsesmessige tilknytning til hver av foreldrene, risiko ved miljøskifte, den enkelte forelders personlige egenskaper, omsorgsevnen til hver av dem i dag Les mer omHva er barnets beste ved foreldretvister?[…]

Barnevernskandale i Sverige

Russisk pappa flykter fra Sverige med sine tre døtre etter at svensk barnevern plasserte døtrene hans i et muslimsk fosterhjem. Søker asyl i Polen. Svensk sosialtjenestes beslutning om å plassere tre kristne jenter i en muslimsk libanesisk familie har resultert i en internasjonal skandale som involverer Polen. Etter at det svenske barnevernet hadde plassert Denis Les mer omBarnevernskandale i Sverige[…]

Åtte av ti barnevernsbarn er skilsmissebarn

Forslag til ny barnevernlov er ute på høring og inkluderer tiltak som skal sikre barnas rettigheter etter skilsmisse, særlig ved dyp konflikt mellom foreldrene. Med utgangspunkt i at åtte av ti barnevernsbarn også er barn av skilte foreldre, anerkjenner det nye lovforslaget at dette er en sårbar gruppe. Blant de nye tiltakene er adgang til Les mer omÅtte av ti barnevernsbarn er skilsmissebarn[…]

Besteforeldre trenger barnebarn og barna trenger besteforeldre viser forskning

Tette bånd mellom besteforeldre og barnebarn har store fysiske effekter, viser forskning fra både University of Oxford og Boston College. For det første viser forskningen at barn som har et nært forhold til besteforeldrene sine har færre følelsesmessige utfordringer, og har lettere for å takle mobbing på skolen, skilsmisse i familien og store forandringer.  Besteforeldrene klarer nemlig Les mer omBesteforeldre trenger barnebarn og barna trenger besteforeldre viser forskning[…]

Utilsiktede flyttinger av barn i fosterhjem

Se pdf for hele rapporten som heter “Utilsiktet flytting fra fosterhjem En litteratursammenstilling Elisabeth Backe-Hansen, Øivin Christiansen &Toril Havik Notat 2/13″ 25 prosent av alle fosterbarn opplever å måtte flytte fem ganger eller mer. En av de største utfordringene innenfor fosterhjemsomsorgen er at en fosterhjemsplassering ender i et sammenbrudd. Det er det som på fagspråket Les mer omUtilsiktede flyttinger av barn i fosterhjem[…]

Rettsløse barn og foreldre

Lov om barnevernstjenester har nå eksistert i syv år. Den tidligere barnevernsloven hadde kommunalt valgte nemnder, og en tilkalt dommer, som skulle avgjøre om vilkårene for tvangsvedtak var tilstede. Tidligere publisert lørdag 16.10.1999 Dette system ble sterkt kritisert, særlig av Gerd Benneche med sin bok fra 1967 om rettssikkerhet i barnevernet. Den nye loven skulle i Les mer omRettsløse barn og foreldre[…]

Hvordan takle små barns oppdragelse?

Psykologer som C. Cybele Raver anbefaler at man håndterer dårlig oppførsel på en måte som minimerer konfrontasjoner og tvang (Li-Grining et al 2010) Forsterke ønsket atferd med ros og oppmuntring Ignorere upassende oppmerksomhetssøkende atferd Forsiktig omdirigere barna som kommer på avveie Gi advarsler om konsekvensene av å bryte reglene Bruke tydelige signaler for å vise Les mer omHvordan takle små barns oppdragelse?[…]

Professor skeptisk til barnevernets fokus

Bystyret har vedtatt å gjennomgå fem klager som kommunen har mottatt på barnevernshåndtering. Det er et berettiget vedtak, som følger opp et lignende initiativ som regjeringen og barneminister Solveig Horne tok for vel ett år siden. Da ble over hundre saker som hadde versert i forskjellige fylkesnemnder i Norge gjennomgått. Det er også sammenfallende med Les mer omProfessor skeptisk til barnevernets fokus[…]

Tidligere dommer i EMD refser Norsk barnevern

Dårlig håndtering av barnevernssaker rammer først og fremst barna som er involvert. Som menneskerettsjurist har jeg fulgt barnevernssektoren både i Norge og i andre europeiske land siden 1970-tallet. Renathe Remes Ørens har et innlegg i BT 15. juni, og til henne vil jeg si: Det barn trenger – ikke bare her i landet – er Les mer omTidligere dommer i EMD refser Norsk barnevern[…]