Barn har det best med 2 biologiske foreldre

Uansett hvor ofte dere sier, “det spiller ingen rolle hvem som oppdrar et barn så lenge de er trygge og elsket,” viser dataene at det å oppdra av begge biologiske foreldre er en av de sterkeste prediktorene for hvorvidt et barn vil faktisk være trygg og elsket. Men ikke ta mitt ord for det. Lytt Les mer omBarn har det best med 2 biologiske foreldre[…]

Pressemelding: Stille i støtte til Samnanger

Det mye omtalte kommunestyremøtet i Samnanger finner sted torsdag 11. juni klokken 09.00. Der skal politikerne endelig avgjøre om kommunen skal gå videre med utredning. Den kan i så fall ende med søksmål mot tidligere ansatte i kommunens barnevern i etterkant av den såkalte «Samnangerrapporten». Det vil være første gang i landets historie at noe Les mer omPressemelding: Stille i støtte til Samnanger[…]

Skilsmissebarn med skjev samværsfordeling har dårligere helse

Barn som isoleres fra en forelder lider av flere helseplager viser ny forskning.  Det er forskere i Bergen og Førde som har har fulgt omkring tusen skilsmissebarn i alderen 11-13 år gjennom to år, som har kommet fram til resultatene.  Det er dog ikke skilsmissen i seg selv som er det store påkjenningen, men tapt Les mer omSkilsmissebarn med skjev samværsfordeling har dårligere helse[…]

Hva er prognosen for barn som har fått hjelpetiltak av barnevernet?

Fra 1990 til 2002 fulgte Norsk institutt for by og regionsforskning 100 000 barn og unge under barnevernstiltak. Undersøkelsen ble gjort over hele landet. Resultatene taler for seg. NIBR har oppsummert sine konklusjoner: Tre av fire barn har mottatt sosial hjelp etter fylt 18 år. Høyere dødelighet Flere selvmord De savner nære relasjoner, også når Les mer omHva er prognosen for barn som har fått hjelpetiltak av barnevernet?[…]

Hva er barnets beste ved foreldretvister?

Foreldres konflikter om barn skal alltid løses ut fra hva som er det beste for barnet. Behovene til mor og far er helt uvesentlige. Dette er regulert gjennom FNs barnekonvensjon. Viktige momenter er barnets følelsesmessige tilknytning til hver av foreldrene, risiko ved miljøskifte, den enkelte forelders personlige egenskaper, omsorgsevnen til hver av dem i dag Les mer omHva er barnets beste ved foreldretvister?[…]

Barnevernskandale i Sverige

Russisk pappa flykter fra Sverige med sine tre døtre etter at svensk barnevern plasserte døtrene hans i et muslimsk fosterhjem. Søker asyl i Polen. Svensk sosialtjenestes beslutning om å plassere tre kristne jenter i en muslimsk libanesisk familie har resultert i en internasjonal skandale som involverer Polen. Etter at det svenske barnevernet hadde plassert Denis Les mer omBarnevernskandale i Sverige[…]

Åtte av ti barnevernsbarn er skilsmissebarn

Forslag til ny barnevernlov er ute på høring og inkluderer tiltak som skal sikre barnas rettigheter etter skilsmisse, særlig ved dyp konflikt mellom foreldrene. Med utgangspunkt i at åtte av ti barnevernsbarn også er barn av skilte foreldre, anerkjenner det nye lovforslaget at dette er en sårbar gruppe. Blant de nye tiltakene er adgang til Les mer omÅtte av ti barnevernsbarn er skilsmissebarn[…]