januar 21, 2015

Registrer kontakter i barnevernet

Her kan du hjelpe oss å registrere kontakter i barnevernet.
Vennligst bruk stor forbokstav på navn og etternavn samt kommune.
I feltet “Kommune” må du skrive hvilken kommune den barneverns ansatte jobber i. Er det et barnevern som dekker flere kommuner, skriver du navnet de bruker for samarbeidet.
 Ola
 Normann
 55 55 55 55
Epost  ola@barnevernet.no
 Oslo