Pressemelding: Stille i støtte til Samnanger

Det mye omtalte kommunestyremøtet i Samnanger finner sted torsdag 11. juni klokken 09.00. Der skal politikerne endelig avgjøre om kommunen skal gå videre med utredning. Den kan i så fall ende med søksmål mot tidligere ansatte i kommunens barnevern i etterkant av den såkalte «Samnangerrapporten». Det vil være første gang i landets historie at noe Les mer omPressemelding: Stille i støtte til Samnanger[…]

Skilsmissebarn med skjev samværsfordeling har dårligere helse

Barn som isoleres fra en forelder lider av flere helseplager viser ny forskning.  Det er forskere i Bergen og Førde som har har fulgt omkring tusen skilsmissebarn i alderen 11-13 år gjennom to år, som har kommet fram til resultatene.  Det er dog ikke skilsmissen i seg selv som er det store påkjenningen, men tapt Les mer omSkilsmissebarn med skjev samværsfordeling har dårligere helse[…]

Hva er prognosen for barn som har fått hjelpetiltak av barnevernet?

Fra 1990 til 2002 fulgte Norsk institutt for by og regionsforskning 100 000 barn og unge under barnevernstiltak. Undersøkelsen ble gjort over hele landet. Resultatene taler for seg. NIBR har oppsummert sine konklusjoner: Tre av fire barn har mottatt sosial hjelp etter fylt 18 år. Høyere dødelighet Flere selvmord De savner nære relasjoner, også når Les mer omHva er prognosen for barn som har fått hjelpetiltak av barnevernet?[…]

Barnevernskandale i Sverige

Russisk pappa flykter fra Sverige med sine tre døtre etter at svensk barnevern plasserte døtrene hans i et muslimsk fosterhjem. Søker asyl i Polen. Svensk sosialtjenestes beslutning om å plassere tre kristne jenter i en muslimsk libanesisk familie har resultert i en internasjonal skandale som involverer Polen. Etter at det svenske barnevernet hadde plassert Denis Les mer omBarnevernskandale i Sverige[…]

Åtte av ti barnevernsbarn er skilsmissebarn

Forslag til ny barnevernlov er ute på høring og inkluderer tiltak som skal sikre barnas rettigheter etter skilsmisse, særlig ved dyp konflikt mellom foreldrene. Med utgangspunkt i at åtte av ti barnevernsbarn også er barn av skilte foreldre, anerkjenner det nye lovforslaget at dette er en sårbar gruppe. Blant de nye tiltakene er adgang til Les mer omÅtte av ti barnevernsbarn er skilsmissebarn[…]

Mons Oppedal mener at Norsk Barnevernlov ikke samsvarer med rettspraksis i EMD

Professor dr. juris (emeritus) Mons Oppedal skriver i sitt høringsforslag til ny barnevernlov at Norsk barnevernlov ikke etterfølger rettspraksis i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). “Særlig savnes en tydeligere markering av kravet til grundige undersøkelser i familie- og nærmiljø for å kunne vurdere alternativer til plassering hos ukjente. Her hevder utvalget på side 173 i forhold til Les mer omMons Oppedal mener at Norsk Barnevernlov ikke samsvarer med rettspraksis i EMD[…]

Feigt av Norge å ikke slutte seg til klageordningen for FNs barnekonvensjon

I Dagsavisen kunne vi i går lese at Stortinget vendte tommelen ned for at barn skal kunne klage til FN. Redd Barna mener det er feigt av Norge, og det er vi hjertens enige i. At ikke våre barn får sjansen til å få klage til FN, gir dem mindre rettsikkerhet i forhold til konvensjonen. Les mer omFeigt av Norge å ikke slutte seg til klageordningen for FNs barnekonvensjon[…]

Høringsforslag til ny barnevernlov

      Foreningen for Barnets Beste Høringsforslag ny barnevernlov Foreningen for Barnets Beste har hatt innsyn i mange barnevernsaker som våre medlemmer ha kommet til oss med. Vi har fått et unikt perspektiv på de mange feil, lovbrudd og maktovergrep som den etaten utfører. Det er skremmende at en offentligt etat kan  fortsette på denne måten gjennom Les mer omHøringsforslag til ny barnevernlov[…]

Pressemelding

Pressemelding fra foreningen Barnets Beste: Barnevernet i Norge er under sterk nasjonal og internasjonal kritikk. Foreningen har fokus på barn i systemet og mener en rekke enkle tiltak kan gjøres for å beskytte barna bedre enn hva som er fremgangsmåtene i dag. Bruken av akuttvedtak må ned, og det må gjøres umiddelbare enkle grep som Les mer omPressemelding[…]