Barn har det best med 2 biologiske foreldre

Uansett hvor ofte dere sier, “det spiller ingen rolle hvem som oppdrar et barn så lenge de er trygge og elsket,” viser dataene at det å oppdra av begge biologiske foreldre er en av de sterkeste prediktorene for hvorvidt et barn vil faktisk være trygg og elsket. Men ikke ta mitt ord for det. Lytt Les mer omBarn har det best med 2 biologiske foreldre[…]

Skilsmissebarn med skjev samværsfordeling har dårligere helse

Barn som isoleres fra en forelder lider av flere helseplager viser ny forskning.  Det er forskere i Bergen og Førde som har har fulgt omkring tusen skilsmissebarn i alderen 11-13 år gjennom to år, som har kommet fram til resultatene.  Det er dog ikke skilsmissen i seg selv som er det store påkjenningen, men tapt Les mer omSkilsmissebarn med skjev samværsfordeling har dårligere helse[…]

Besteforeldre trenger barnebarn og barna trenger besteforeldre viser forskning

Tette bånd mellom besteforeldre og barnebarn har store fysiske effekter, viser forskning fra både University of Oxford og Boston College. For det første viser forskningen at barn som har et nært forhold til besteforeldrene sine har færre følelsesmessige utfordringer, og har lettere for å takle mobbing på skolen, skilsmisse i familien og store forandringer.  Besteforeldrene klarer nemlig Les mer omBesteforeldre trenger barnebarn og barna trenger besteforeldre viser forskning[…]

Hvordan takle små barns oppdragelse?

Psykologer som C. Cybele Raver anbefaler at man håndterer dårlig oppførsel på en måte som minimerer konfrontasjoner og tvang (Li-Grining et al 2010) Forsterke ønsket atferd med ros og oppmuntring Ignorere upassende oppmerksomhetssøkende atferd Forsiktig omdirigere barna som kommer på avveie Gi advarsler om konsekvensene av å bryte reglene Bruke tydelige signaler for å vise Les mer omHvordan takle små barns oppdragelse?[…]

Hvem er fosterbarna?

Noen foreldre er onde. Noen foreldre er sadistiske. Noen foreldre brutalt slår, voldtar, torturerer og dreper sine barn. De tilfellene får intensiv publikum og media oppmerksomhet – som de skal. Men det typiske fosterbarn ble ikke tatt fra slike foreldre. Slike tilfeller representerer en liten brøkdel av barnevernets saksliste. Av 100 barn undersøkt som mulige Les mer omHvem er fosterbarna?[…]

Kjæling av barn gjør dem roligere som voksne

En Canadisk studie utført ved McGill universitetet av professor Michael Meaney fant ut at rottemødre som slikket ungene sine gjorde ungene mer rolige som voksne. Noen rottemødre bruker mye tid på å slikke, stelle og pleie sine unger. Andre synes å ignorere sine unger. De som blir tatt godt hånd om av mødrene sine har en tendens Les mer omKjæling av barn gjør dem roligere som voksne[…]

Behandlingsmetoder ved tilknytningsskade

O’Connor og Zeanah (2003) foretar en kritisk gjennomgang av utredning og behandlingsmetoder ved tilknytningsvansker og tilknytningsforstyrrelser. De konkluderer med at det er et stort behov for å utvikle behandlingsmetoder innenfor dette feltet. O’Connor og Zeanah diskuterer også forskjeller i behandlingsarbeid med biologiske foreldre og deres barn og fosterforeldre/adoptivforeldre og deres barn. I vanlige foreldre–barn-par er Les mer omBehandlingsmetoder ved tilknytningsskade[…]

Fosterbarn og Tilknytning

Forskning og teoriutvikling om barns tilknytningsforhold har primært handlet om såkalt biologisk intakte dyader. Det er først nylig man har begynt å studere spørsmål knyttet til brudd og nyetablering av tilknytning. Det er publisert få studier av fosterbarns tilknytning til fosterforeldre. Noen funn vil bli presentert nedenfor. Stovall og Dozier (2000) undersøkte hvordan spedbarn og Les mer omFosterbarn og Tilknytning[…]

Desorganisert Tilknytningsmønster

Ved desorganisert tilknytningsmønster (D) kan barnet vise både unngåelsesatferd og ambivalens. Det har særegne symptomer for eksempel i form av å «fryse» bevegelser, utføre stereotype bevegelser, utføre motsetningsfylte handlinger, bli stirrende og kontaktfjern (Main & Solomon, 1990). Det desorganiserte i strategien kommer av at barnet er stilt overfor en uløselig situasjon, nemlig at barnet er Les mer omDesorganisert Tilknytningsmønster[…]

The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis

Abstract Care orders within the child protection system are some of the most invasive interventions a state can make. This article examines the discretionary space governments set out for child protection workers when they prepare care orders. We analyse the formalized framework for these decisions in England, Finland, Norway and the United States. We focus on Les mer omThe formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis[…]