Rettsløse barn og foreldre

Lov om barnevernstjenester har nå eksistert i syv år. Den tidligere barnevernsloven hadde kommunalt valgte nemnder, og en tilkalt dommer, som skulle avgjøre om vilkårene for tvangsvedtak var tilstede. Tidligere publisert lørdag 16.10.1999 Dette system ble sterkt kritisert, særlig av Gerd Benneche med sin bok fra 1967 om rettssikkerhet i barnevernet. Den nye loven skulle i Les mer omRettsløse barn og foreldre[…]

Professor skeptisk til barnevernets fokus

Bystyret har vedtatt å gjennomgå fem klager som kommunen har mottatt på barnevernshåndtering. Det er et berettiget vedtak, som følger opp et lignende initiativ som regjeringen og barneminister Solveig Horne tok for vel ett år siden. Da ble over hundre saker som hadde versert i forskjellige fylkesnemnder i Norge gjennomgått. Det er også sammenfallende med Les mer omProfessor skeptisk til barnevernets fokus[…]

Tidligere dommer i EMD refser Norsk barnevern

Dårlig håndtering av barnevernssaker rammer først og fremst barna som er involvert. Som menneskerettsjurist har jeg fulgt barnevernssektoren både i Norge og i andre europeiske land siden 1970-tallet. Renathe Remes Ørens har et innlegg i BT 15. juni, og til henne vil jeg si: Det barn trenger – ikke bare her i landet – er Les mer omTidligere dommer i EMD refser Norsk barnevern[…]

At barnevernet mener det er til Barnets Beste er ikke nok for omsorgsovertakelse

Etter barnevernsloven § 4-1 skal barnevernsmyndighetene ved anvendelsen av bestemmelsene om tiltak etter lovens kapittel 4 legge «avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet». Det følger av denne bestemmelse at en avgjørelse om at det offentlige skal overta omsorgen for et barn, må være begrunnet med at dette er til barnets Les mer omAt barnevernet mener det er til Barnets Beste er ikke nok for omsorgsovertakelse[…]

Utenlandske barn og norsk barneverntjeneste – hvordan utenlandske barn blir assimilert av barneverntjenesten

Av advokat Ieva Zigure Rise i Ordet Fritt Jeg som prosessfullmektig for barnas foreldre i Norge ser gang på gang det som en ikke forventer å se i et land som Norge som gjerne ønsker å fremstå som et foregangsland for menneskerettigheter. Den 15. desember 2015 kom Barne- og likestillings departementet med nye retningslinjer for Les mer omUtenlandske barn og norsk barneverntjeneste – hvordan utenlandske barn blir assimilert av barneverntjenesten[…]