Hva er prognosen for barn som har fått hjelpetiltak av barnevernet?

Prognosen er dårlig for barn som har fått hjelp av barnevernet.

Fra 1990 til 2002 fulgte Norsk institutt for by og regionsforskning 100 000 barn og unge under barnevernstiltak. Undersøkelsen ble gjort over hele landet. Resultatene taler for seg. NIBR har oppsummert sine konklusjoner:

  • Tre av fire barn har mottatt sosial hjelp etter fylt 18 år.
  • Høyere dødelighet
  • Flere selvmord
  • De savner nære relasjoner, også når de er voksne
  • Tre av ti barn klarer seg bra i voksenlivet. 70 prosent av dem gjør det ikke.

Comments

kommentarer