januar 26, 2015

Hva vi kan hjelpe med

Foreningen for Barnets Beste – orgno 914482569

For alle som vil Barnets Beste. Vi har lokale avdelinger med egne Facebook-grupper i AgderMøre og Romsdal/Sogn og Fjordane, Trøndelag og Hordaland slik at lokale saker kan diskuteres der. Vi har også en engelsk språklig gruppe for utlendinger og innvandrere som ikke kan så godt norsk og en gruppe for de som liker å lese avgjørelser i barnevernssaker på lovdata.

Medlemmer med betalt kontingent får tilgang til en egen hemmelig Facebook-gruppe for medlemmer.

Vi vil:
– Hjelpe med barnevern relaterte ting
– Holde lokale møter
– Sosialisere
– Støtte hverandre
– Hjelpe med klager til Fylkesmann
– Ha dialog med lokale politikere
– Ha dialog med lokalt barnevern
– Ha dialog med Familiekontor
– Ha dialog med Barnevern og Bufetat
– Arbeide for å bedre rettssikkerheten i barnevernssaker
– Samarbeid med andre organisasjoner
– Etablere et nettverk med spesialister
– Arbeide for å fjerne udugelige aktører i barnevernet.
– Anbefale advokater vi vet er gode og har vunnet barnevernssaker

Ønsker ledsager i møte med barnevern, kan vi hjelpe med det (avhengig av lokasjon).

Alle kan bli medlemmer. Vi arbeider med å starte avdelinger av organisasjonen i flere fylker etterhvert.

Vil du bli medlem eller støtte oss økonomisk?