Hvordan takle små barns oppdragelse?

Psykologer som C. Cybele Raver anbefaler at man håndterer dårlig oppførsel på en måte som minimerer konfrontasjoner og tvang (Li-Grining et al 2010)

  • Forsterke ønsket atferd med ros og oppmuntring
  • Ignorere upassende oppmerksomhetssøkende atferd
  • Forsiktig omdirigere barna som kommer på avveie
  • Gi advarsler om konsekvensene av å bryte reglene
  • Bruke tydelige signaler for å vise hva slags oppførsel som er akseptert

Mer generelt, psykologer anbefaler bruk av positiv eller induktiv disiplin, en tilnærming som vektlegger å forklare årsakene til reglene og konsekvensene av dårlig oppførsel. Studier tyder på at førskolebarn som utsettes for induktiv disiplin utvikler mer selvkontroll og bedre sosiale ferdigheter (Hart et al 1992).

Comments

kommentarer