Utilsiktede flyttinger av barn i fosterhjem

Se pdf for hele rapporten som heter “Utilsiktet flytting fra fosterhjem
En litteratursammenstilling
Elisabeth Backe-Hansen, Øivin Christiansen &Toril Havik Notat 2/13″

På Side 20 ser vi at den norske studien konkluderte med at de fleste utilsiktede flyttinger skjedde etter to år.

Eldre barn og barn med adferdsvansker har større sjanse for utilsiktet flytting.

Slektsfosterhjem er mindre sårbare for utilsiktede flyttinger.

I slekt og kjentplasseringene var det ingen sammenheng mellom barnas atferdsproblemer og utilsiktet flytting, slik det var i de vanlige plasseringene. (s 31).

Hvorfor har noen fosterbarn vanskelig adferd og blir flyttet? Jo, fordi de har skjønt at de må gjøre det slik for å komme vekk.

Gjennomsnittlig antall flyttinger etter plasseringen hjemmefra var hele 2,5 flyttinger.

Comments

kommentarer