Utilsiktede flyttinger av barn i fosterhjem

Se pdf for hele rapporten som heter “Utilsiktet flytting fra fosterhjem
En litteratursammenstilling
Elisabeth Backe-Hansen, Øivin Christiansen &Toril Havik Notat 2/13″

25 prosent av alle fosterbarn opplever å måtte flytte fem ganger eller mer.

En av de største utfordringene innenfor fosterhjemsomsorgen er at en fosterhjemsplassering ender i et sammenbrudd. Det er det som på fagspråket kalles en «utilsiktet flytting», og er noe som skjer fordi man ikke har klart å stå løpet ut i den planlagte plasseringen. 25 prosent av alle fosterbarn opplever å måtte flytte fem ganger eller mer.

Det kan være mange grunner til et sammenbrudd i en fosterhjemsplassering, men ofte handler det om at fosterhjemmene ikke har fått nok støtte til å stå i den vanskelige oppgaven. Dersom det i tillegg er slik at fosterhjemmene føler seg motarbeidet av barnevernet, kan dette øke sannsynligheter for en utilsiktet flytting av barnet.

Det er viktig at fosterhjemmene klarer å gjennomføre det de har gått inn i når de tar over den daglige omsorgen for et barn. Barn som allerede har opplevd flytting fra sine foreldre, må skånes for å oppleve en ny flytting fra omsorgspersoner. Noen ganger blir flyttingen gjort akutt, noe som fører til at barnet får ytterligere belastninger enn det allerede har. Det fører ikke bare til et sammenbrudd ytre sett, men også et sammenbrudd i barnets indre. Det er viktig å forebygge at fosterbarn får ytterligere risikobelastning ved en utilsiktet flytting, og noe som bør få høyeste prioritet innenfor barnevernets arbeid. Noen ganger vil det være riktig med en flytting, men i mange tilfeller burde det vært unngått.

På Side 20 ser vi at den norske studien konkluderte med at de fleste utilsiktede flyttinger skjedde etter to år.

Eldre barn og barn med adferdsvansker har større sjanse for utilsiktet flytting.

Slektsfosterhjem er mindre sårbare for utilsiktede flyttinger.

I slekt og kjentplasseringene var det ingen sammenheng mellom barnas atferdsproblemer og utilsiktet flytting, slik det var i de vanlige plasseringene. (s 31).

Hvorfor har noen fosterbarn vanskelig adferd og blir flyttet? Jo, fordi de har skjønt at de må gjøre det slik for å komme vekk.

Gjennomsnittlig antall flyttinger etter plasseringen hjemmefra var hele 2,5 flyttinger.

Comments

kommentarer