Barn har det best med 2 biologiske foreldre

Uansett hvor ofte dere sier, “det spiller ingen rolle hvem som oppdrar et barn så lenge de er trygge og elsket,” viser dataene at det å oppdra av begge biologiske foreldre er en av de sterkeste prediktorene for hvorvidt et barn vil faktisk være trygg og elsket. Men ikke ta mitt ord for det. Lytt Les mer omBarn har det best med 2 biologiske foreldre[…]