Hvordan takle små barns oppdragelse?

Psykologer som C. Cybele Raver anbefaler at man håndterer dårlig oppførsel på en måte som minimerer konfrontasjoner og tvang (Li-Grining et al 2010) Forsterke ønsket atferd med ros og oppmuntring Ignorere upassende oppmerksomhetssøkende atferd Forsiktig omdirigere barna som kommer på avveie Gi advarsler om konsekvensene av å bryte reglene Bruke tydelige signaler for å vise Les mer omHvordan takle små barns oppdragelse?[…]