Besteforeldre trenger barnebarn og barna trenger besteforeldre viser forskning

FEM ÅR EKSTRA: Å jevnlig sitte barnevakt for barnebarna fører til at besteforeldrene i snitt lever fem år ekstra, viser forskning fra Berling Aging Study.
Foto: Jan Haas NTB scanpix

Tette bånd mellom besteforeldre og barnebarn har store fysiske effekter, viser forskning fra både University of Oxford og Boston College.

For det første viser forskningen at barn som har et nært forhold til besteforeldrene sine har færre følelsesmessige utfordringer, og har lettere for å takle mobbing på skolen, skilsmisse i familien og store forandringer. 

Besteforeldrene klarer nemlig å hjelpe barnebarna i utfordringene som møter dem ved hjelp av erfaringer de har tilegnet seg gjennom et langt liv, og er ikke redd for å snakke med dem om sine egne erfaringer.

Forskerne har også kommet fram til at barna som kjenner godt til sitt opphav, sine familieverdier og familiens historie generelt, bedre klarer å forstå kaoset som av og til herjer i verden rundt dem.

De har lettere for å navigere i en kaotisk virkelighet, og har generelt en tendens til oftere å kunne åpne seg og snakke om det som skjer. Og historien om ens egen identitet er det besteforeldrene som ofte er bedre til å snakke om enn barnas foreldre, skriver ALT.dk.

Forskningsrapporten fra Boston College, som kom for noen år siden, viser at det tette forholdet mellom besteforeldre og barnebarn kan få konsekvenser som er enormt viktige.

De amerikanske forskerne har nemlig kommet fram til at det tette forholdet fører til mindre risiko for depresjon – både for besteforeldrene og barnebarna.

For de eldre betyr det tette forholdet nemlig at de blir introdusert for nye idéer og utfordringer, noe som holder hjernen i gang. For de yngste handler det om at besteforeldrene snakker åpent og behjelpelig med barnebarna sine.

Sist, men ikke minst, viser forskningen at besteforeldrene har enda mer å hente på et tett forhold til barnebarna. Å jevnlig sitte barnevakt for barnebarna – eller andre unger, for den saks skyld – fører nemlig til at besteforeldrene i snitt lever fem år ekstra, viser forskning fra Berling Aging Stydy, ifølge ABC.

Disse momentene burde også være med i betraktninger som gjøres i barnevernsaker der barn ofte mister kontakt med sine besteforeldre og øvrige familie etter en fosterhjemsplassering.

Comments

kommentarer