Akinnibosun mot Italia

Akinnibosun mot Italia (klagenr. 9056/14, dom 16. juli 2015) gjaldt tvangsadopsjon etter omsorgsovertakelse (dommen er bare tilgjengelig på fransk og i italiensk oversettelse). Klager kom til Italia som båtflyktning i 2008 sammen med sin datter som da var to år gammel. Datteren ble ved ankomsten diagnostisert med post-traumatisk stressyndrom. Far ble i 2009 arrestert og Les mer omAkinnibosun mot Italia[…]

N.P. mot Moldava

N.P. mot Moldava (klagenr. 58455/13, dom 6. okt. 2015) gjaldt fratakelse av foreldreansvar og samværsrestriksjoner etter omsorgsovertakelse. Etter at politiet ble tilkalt på grunn av husbråk i september 2011, mistet klager omsorgen for sin datter som da var fire år. Barnevernsmyndighetene la til grunn at klager over lengre tid hadde forsømt omsorgen for datteren på Les mer omN.P. mot Moldava[…]

S.H. mot Italia

S.H. mot Italia (klagenr. 52557/14, dom 13. okt. 2015) gjaldt tvangsadopsjon etter omsorgsovertakelse av tre barn født i 2005, 2006 og 2008 (dommen er bare tilgjengelig på fransk og i italiensk oversettelse). Barna var gjentatte ganger innlagt på sykehus på grunn av legemiddelforgiftning. Italienske myndigheter fattet midlertidig vedtak om omsorgsovertakelse, hovedsakelig grunnet mors manglende omsorgsevne Les mer omS.H. mot Italia[…]

Jovanivic mot Sverige

Jovanivic mot Sverige (klagenr. 10592/12, dom 22. oktober 2015) gjaldt klage fra mor etter omsorgsovertakelse av et spebarn på grunn av mistanke om mishandling («baby shaken syndrome»). Omtrent én måned etter at sønnen var født (sommeren 2008) ble han innlagt på sykehus med alvorlige skader, bl.a. hjerneblødning. Barneverntjenesten fattet midlertidig vedtak om omsorgsovertakelse på bakgrunn Les mer omJovanivic mot Sverige[…]

N. TS. mfl. mot Georgia

N. TS. mfl. mot Georgia (klagenr. 71776/12, dom 2. feb. 2016) gjaldt klage på grunn av tilbakeføring til far etter fosterhjemsplassering hos barnas tante. Barna (født 2002 og tvillinger født 2006) hadde flyttet til tanten etter morens død, og mens far var under behandling for rusmiddelavhengighet. Etter at far i 2010 hadde krevd tilbakeføring, ga Les mer omN. TS. mfl. mot Georgia[…]

Soares de Melo mot Portugal

Soares de Melo mot Portugal (klagenr. 72850/14, dom 16. feb. 2016) gjaldt omsorgovertakelse, avskjæring av samvær og fratakelse av foreldreansvar med sikte på adopsjon (dommen er bare tilgjengelig på fransk og i uoffisiell portugisisk oversettelse). Klager var tibarnsmor og eneforsørger, og det aktuelle vedtaket gjaldt omsorgsovertakelse av de syv yngste, hjemmeboende barna. Den bærende begrunnelsen Les mer omSoares de Melo mot Portugal[…]